Human Rights Ecoes

ما در اینجا سعی داریم که هر بار یک داستان حقوق بشری واقعی از سراسر دنیا برای شما به فارسی روایت کنیم.

زندگی پنهان من به عنوان فرزند ممنوعه دوم

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۴:۴۴ | 9 | 00:27:12

My Secret Life as a Forbidden Second Child